Podatki w firmie

Gdy zakładamy własną działalność gospodarczą jest szereg elementów które są bardzo ważne. Są to między innymi sprawy związane z marketingiem, zarządzaniem naszymi produktami czy usługami oraz inne ważne rzeczy.

Istotną sprawą, którą należy dobrze po prowadzić to podatki. Wybór, i to dobry wybór formy opodatkowania jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ ona będzie regulować nasze rozliczenia z urzędem skarbowym. Oprócz płatności podatku dochodowego jesteśmy zobowiązani do płacenia podatku VAT, podatku od nieruchomości, od środków transportu, od umowy spółki i pożyczki. Należy pamiętać o terminach płatności tych podatków. Przedstawmy teraz krótko poszczególne podatku.

Podatek od dochodów i obrotów

Każda przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty urzędowi skarbowemu podatku dochodowego PIT dla osób fizycznych oraz CIT dla spółek kapitałowych od dochodów jakie osiągnie sprzedaży towarów, albo świadczenie usług.

Podatek od nieruchomości

Jeśli przedsiębiorca jest właścicielem nieruchomości to także płaci podatek od nieruchomości. Ten podatek wpłaca do kasy gminnej(miejskiej). Stawki są różne w zależności od gminny. Innym podatkiem jest opłata targowa, którą płaca osoby handlujące na targowiskach.

Podatki od środków transportu

Przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie transportu, ale też wszyscy inni, którzy posiadają samochody ciężarowe powinni się też liczyć z koniecznością zapłaty podatku od środków transportowych. Wysokość tego podatku ustalają gminny.

Podatki od umowy spółki i pożyczki

Osoby, które zakładają spółkę, muszą liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki.

Podatek VAT

biznesmenPodatek VAT zwany jest też podatkiem od towarów i usług. Ogólną zasadą podatku VAT jest doliczenie go do ceny towaru w ten sposób, że podatek obciąża ostatecznego nabywcę a pośrednicy w obrocie mają możliwość jego odliczenia. Przedsiębiorca będący podatkiem podatku VAT dolicza go do ceny sprzedawanych towarów i usług. Jest to tak zwany podatek należny, który co do zasady powinien zostać wpłacony do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony, czyli podatek VAT, który sam musiał zapłacić kupując towary oraz usługi wykorzystywane w towarach oraz usługach, które sam sprzedaje. Zgodnie z przepisami podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Oczywiście od tej zasady istnieją wyjątki, ponieważ niektóre rodzaje działalności lub podatników nie podlegają temu podatkowi, istnieje też szereg zwolnień. Przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży nie przekroczy w roku podatkowym 50 000 zł może wybrać zwolnienie od podatku.

Forma opodatkowania

Forma opodatkowania ma wpływ na wysokość podatku. Przedsiębiorca może skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli skorzystać z skali podatkowej. Może wybrać opodatkowanie jednolitą stawką wynoszącą 19 %. Także może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo kartę podatkową.

2 thoughts on “Podatki w firmie”
Skomentuj wpis